ZAMAWIAJĄCY

 

 

WYKONAWCA PODODCINEK A i B

 

 

 PODWYKONAWCY

 

WYKONAWCA PODODCINEK C1 Infrastruktura południe

 

 

 PODWYKONAWCY

 

 

WYKONAWCA PODODCINEK C2

 

 

 PODWYKONAWCY

 

 

INŻYNIER

 

  

 

 

 

NADZÓR AUTORSKI

 

NAZDÓR AUTORSKI PODODCINEK A I B

 

 

NAZDÓR AUTORSKI PODODCINEK C1 I C2

 

 

MIR, CUPT

 

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

 

 

 

 

 

 CENTRUM UNIJNYCH

PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH

 

   

Broszura

 BROSZURA INFORMACYJNA

 

 W dniu 27.01.2016 r. Zamawiający - Kierownik Projektu zatwierdził treść broszury informacyjnej poświęconej realizacji kontraktu:

Budowa Drogi Ekspresowej S7, odc Miłomłyn - Olsztynek.

Broszura informacyjna zostanie przekazana do poniższych instytucji:

 


 

Starostwo Powiatowe w Ostródzie 100 szt
Urząd Miasta Olsztynka 100 szt
Urząd Miasta Ostródy 100 szt
Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn 100 szt
Urząd Gminy Grunwald 100 szt
Urząd Gminy Ostródy 100 szt
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki 100 szt
Rzecznik Prasowy GDDKiA Oddział w Olsztynie 100 szt
Rzecznik Prasowy GDDKiA Oddział w Warszawie 50 szt
Rejon GDDKiA W Elblągu 50 szt
Rejon GDDKiA W Ostródzie 100 szt
Biuro inżyniera Kontraktu w Ostródzie 100 szt
Biuro Kierownika Projektu w Ostródzie 300 szt