ZAMAWIAJĄCY

 

 

WYKONAWCA PODODCINEK A i B

 

 

 PODWYKONAWCY

 

WYKONAWCA PODODCINEK C1 Infrastruktura południe

 

 

 PODWYKONAWCY

 

 

WYKONAWCA PODODCINEK C2

 

 

 PODWYKONAWCY

 

 

INŻYNIER

 

  

 

 

 

NADZÓR AUTORSKI

 

NAZDÓR AUTORSKI PODODCINEK A I B

 

 

NAZDÓR AUTORSKI PODODCINEK C1 I C2

 

 

MIR, CUPT

 

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

 

 

 

 

 

 CENTRUM UNIJNYCH

PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH

 

   

Dofinansowanie

„Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn (S7) – Olsztynek (S51)”

 

Cele projektu: Stworzenie bezpiecznego odcinka drogi, zapewniającego wysoki komfort ruchu pojazdów. 

Budowa drogi ekspresowej S7 przyczynia się do zwiększenia spójności terytorialnej i społecznej  z zachowaniem zasad ochrony środowiska i efektywności wykorzystania zasobów.

 

Beneficjent: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

 

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn – Olsztynek, zlokalizowanej na terenie powiatów ostródzkiego i olsztyńskiego, w obszarze gmin: Miłomłyn, Ostróda, Grunwald i Olsztynek.

 

Długość projektowanej drogi ekspresowej S7 wynosi 38,88 km. Poczatek odcinka znajduje się przed obwodnica Miłomłyna, zaś koniec włącza się w istniejący węzeł Olsztynek Zachód. Projekt ten stanowi kolejny etap budowy drogi ekspresowej  S7 łączącej Gdańsk, Warszawę i Kraków.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności.

 

Całkowita wartość Projektu wynosi 2 199 770 556,62 PLN

 

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 1 383 727 684,49 PLN