ZAMAWIAJĄCY

 

 

WYKONAWCA PODODCINEK A i B

 

 

 PODWYKONAWCY

 

WYKONAWCA PODODCINEK C1 Infrastruktura południe

 

 

 PODWYKONAWCY

 

 

WYKONAWCA PODODCINEK C2

 

 

 PODWYKONAWCY

 

 

INŻYNIER

 

  

 

 

 

NADZÓR AUTORSKI

 

NAZDÓR AUTORSKI PODODCINEK A I B

 

 

NAZDÓR AUTORSKI PODODCINEK C1 I C2

 

 

MIR, CUPT

 

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

 

 

 

 

 

 CENTRUM UNIJNYCH

PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH

 

   

Kontakt

ZAMAWIAJĄCY:

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Olsztynie,

al. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn

 

Kierownik Projektu: Irena Strzelczyk


 

Biuro Kierownika Projektu

ul. Paderewskiego 3

14-100 Ostróda

tel.  89 642 71 60

 

e-mail: istrzelczyk@gddkia.gov.pl

 

 

 


 

 

NADZÓR INWESTORSKI  konsorcjum

 

ZBM Inwestor Zastępczy Spółka Akcyjna- Lider,

ul. Jagiellońska 88, B. 51BC, lok. 36  03-215 Warszawa,

 

Safege S.A.S. - Partner

Parc de L’ille, 15/27 rue du Port 92 000 Nanterre reprezentowany przez

Safage S.A. Oddział w Polsce

ul. Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

  

Inżynier Kontraku: Andrzej Radoszewski

 

Biuro Inżyniera Kontraktu:

ul. Gizewiusza 34 A

14-100 Ostróda

 

tel/fax 603 302 831

 

e-mail: S7.ostroda@zbm.com.pl

 

Skład Zespołu Konsltanta - Zespół Inżyniera Kontraktu - schemat

   

NADZÓR AUTORSKI:

 

Transprojekt Gdański Sp. z o.o.

ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk

 

tel. 58 524 41 0058 524 41 00

 

 e-mail: biuro@tgd.pl

www.tgd.pl

  

PROJEKTANT PODSTAWOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

Arcadis Sp. z o.o.

ul. Wołoska 22a

02-675 Warszawa

T +48 22 203 20 00

F +48 22 203 20 01

e-mail: info-pl@arcadis.com

https://www.arcadis.com/pl/polska/

  

PODODCINEK A:

 

WYKONAWCA:

 

Budimex S.A. Lider,

ul. Stawki 40,  01-040 Warszawa

Ferrovial Agroman S.A.- Partner,

Campo de las Naciones, Ribera del loria 42, 28042 Madryt, Hiszpania

 

Dyrektor Kontraktu: Bartosz Alejski

 

 


 

 

Biuro Wykonawcy: 

 

Budimex S.A.

ul. Szczęsne 25b

10-687 Olsztyn

tel. 797 335 164

 

  
NADZÓR AUTORSKI:

 

Transprojekt Gdański Sp. z o.o.

ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk

 

 

tel. 58 524 41 0058 524 41 00

 

 

e-mail: biuro@tgd.pl

www.tgd.pl

 

  

PODODCINEK B:

 

WYKONAWCA:

 

Budimex S.A. Lider,

ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa

Ferrovial Agroman S.A.- Partner,

Campo de las Naciones, Ribera del loria 42, 28042 Madryt, Hiszpania

  

 

Dyrektor Kontraktu: Piotr Wawrzycki

 

 


 

Biuro Wykonawcy:  

 

Budimex S.A.

ul. Jana III Sobieskiego 4

14-100 Ostróda

 

tel: 506-844-333

e-mail: sekretaria.ostroda@budimex.pl

  

NADZÓR AUTORSKI:

 

Transprojekt Gdański Sp. z o.o.

ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk

 

 

tel. 58 524 41 0058 524 41 00

 

 

e-mail: biuro@tgd.pl

www.tgd.pl

 

  

PODODCINEK C1:

 

WYKONAWCA:

 

Strabag Infrastruktura Południe Sp. z.o.o.

Wysoka, ul. Lipowa 5A

52-200 Wrocław

  

Dyrektor Kontraktu: Krzysztof Repiński-Janachowski

 

 


 

Biuro Wykonawcy:  

 

Strabag Infrastruktura Południe  Sp. z.o.o.

ul. Garnizonowa 5

14-100 Ostróda

tel. 89 651 19 81, 606 544 453

 

 

e-mail: biuro-s7-c1@strabag.com

  

NADZÓR AUTORSKI:

 

Transprojekt Warszawa

ul. Koniczynowa 11  03-612 Warszawa, 
tel. 22 832 29 15 - 18
fax 22 832 29 13


transwarhttp://www.transwar.com/images/at.giftranswar.com
transwarhttp://www.transwar.com/images/at.giftransprojekt.pl

http://www.transwar.com/

  

PODODCINEK C2:

 

WYKONAWCA:

 

Strabag Infrastruktura Południe Sp. z.o.o.

ul. Parzniewskiej 10

05-800 Pruszków

  

Dyrektor Kontraktu: Marek Zaręba

 

 


 

Biuro Wykonawcy:  

 

Strabag Sp. z.o.o.

ul. Garnizonowa 5

14-100 Ostróda

 tel. 89 651 19 81, 606 544 453

 

 e-mail: biuro-s7-c2@strabag.com

  

NADZÓR AUTORSKI:

 

Transprojekt Warszawa

ul. Koniczynowa 11  03-612 Warszawa, 
tel. 22 832 29 15 - 18
fax 22 832 29 13


transwarhttp://www.transwar.com/images/at.giftranswar.com
transwarhttp://www.transwar.com/images/at.giftransprojekt.pl

http://www.transwar.com/